HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Voor al onze leden is er een huishoudelijk reglement ter beschikking

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LEDEN