VERZEKERING

Een ongeval? Wat nu?

Indien er zich een ongeval voordoet tijdens de turnles moet dit steeds aangegeven worden. Al onze leden zijn verzekerd bij ethias via de gymnastiekfederatie.

Uw zoon/dochter zal een ongevallenformulier meekrijgen. Het formulier is ook online te verkrijgen via deze link: ongevallenformulier.

werkwijze:

- Het formulier 'aangifte sportongeval'dient ingevuld te worden door de ouders en trainster.

- Het formulier 'medisch attest' dient door de arts ingevuld te worden.

- Beide formulieren dienen zo snel mogelijk aan het clubbestuur bezorgd te worden (via de trainster).

- Het bestuur brengt de aangifte in orde. 

- Nadien zal de gymnastiekfederatie het dossier verder opvolgen.