LIDGELD

Het lidgeld bestaat uit een basisbedrag (inschrijving gymfed, verzekering,…) en een extra bedrag op basis van het aantal gevolgde lesuren. 

  • Basisbedrag: € 90

  • Bijkomend: € 24 per lesuur

Dit bedrag is exclusief wedstrijdlicentie en extra risicoverzekering voor bepaalde doelgroepen.

Wanneer er meer leden van hetzelfde gezin zijn aangesloten wordt er een korting gegeven van 10 % op het hoogste lidgeld. 

Elk lid dient een trainingsjasje van KKBT Bree aan te kopen voor €10.

Indien nodig kan er voor een betalingsplan gezorgd worden.

Voorbeeld:

  • Je turnt 2 uur = basis €90 + €24 + €24 = €138 op jaarbasis

  • Je danst 1 uur = basis €90 + € 24 = €114 op jaarbasis

  • Je turnt 2 uur EN je danst 1 uur = basis € 90 + €24 + €24 + €24 = €162 op jaarbasis

!!! Voor wie turnt kost een uur dansen dus maar €24/jaar extra!!!