MISSIE EN VISIE

MISSIE

 

De Koninklijke Katholieke Breese Turnkring is een bruisende vereniging met een groot aanbod aan turn- en dansactiviteiten. Voor elk wat wils, van kleuter tot volwassene. We gaan ervoor om onze leden een zinvolle, betaalbare en gezonde vrijetijdsbesteding aan te bieden, waarbij een evenwicht wordt nagestreefd tussen recreatie en competitie. Hierbij dragen we vriendschap, samenwerking, respect, fairplay, discipline, veiligheid, en … hoog in het vaandel. Onze vereniging biedt de volgende disciplines aan: recreatieve gymnastiek, kleuterturnen, acrobatische gymnastiek, tumbling, ritmische gymnastiek en dans. 

 

 

VISIE

 

Iedere gymnast en danser wordt aangemoedigd om op zijn eigen tempo en niveau zijn talenten te ontwikkelen, dit in een sportieve en aangename omgeving. Zowel jongens als meisjes kunnen terecht in onze turnkring. Onze turnkring werkt met gemotiveerde, gekwalificeerde trainsters, vaak grootgebracht in onze eigen club.

Regelmatig worden nevenactiviteiten georganiseerd, zoals de jaarlijkse eetdagen, het turnfeest, het clubkampioenschap, sportstages, deelname aan buitenlandse sportevenementen, enz. De K.K.B.T. werkt nauw samen met de lokale leefgemeenschap ondermeer door optredens tijdens culturele en andere evenementen.  Positieve contacten en samenwerking tussen gymnasten, trainers, bestuur en ouders zijn constructief voor onze vereniging